Begeleiding en taalcorrectie van thesissen

Een thesis schrijven is een opdracht die heel ernstig moet worden genomen. Een ervaren coach begeleidt de student in het plannen en uitvoeren van de verschillende opdrachten. De opmaak, lay-out, spelling en zinsbouw worden door een master in de Nederlandse taal op punt gezet.

De coach spreekt op geregelde tijdstippen met de student af om de verbeteringen en adviezen toe te lichten.

De ouders blijven steeds op de hoogte van de vorderingen via mail of via een telefonisch gesprek.